Roel Van Hemelen en Frauke Neels: Autofiscaliteit 2020

De autofiscaliteit is sinds 2020 waanzinnig complex geworden. Zonder gespecialiseerde tools is de correcte berekening van de aftrek zo goed als onmogelijk geworden. Fiscaal expert Roel Van Hemelen bracht 5 veelgestelde vragen over de nieuwe autofiscaliteit mee naar Taxville Online. Productmanager Frauke Neels bracht de nieuwe tool van Wolters Kluwer Bedrijfswagens mee, die de berekening een flink stuk eenvoudiger maakt voor accountants.

 1. Vanaf wanneer geldt de nieuwe autofiscaliteit?
 2. Welke brandstofcoëfficiënt is van toepassing op hybride wagens?
 3. Mag het aftrekpercentage afgerond worden?
 4. Welke CO2-uitstoot geldt vanaf 2021?
 5. Wat als ik de aankoopoptie licht van een ‘valse hybride’, aangekocht vóór 2018?

 

Zelf aan de slag met onze nieuwe tool Bedrijfswagens?

De tool Bedrijfswagens maakt deel uit van het pakket Fiscale Simulaties. Bestel het op Adsolut.com en ga vandaag nog aan de slag.

Geert Dilles en Ilse Dieltjens: “Cash is king”

Geert Dilles, accountant en belastingconsulent bij AccountingTeam, en ondernemerscoach Ilse Dieltjens praatten tijdens Taxville Online over de liefde voor cijfers en het belang van proactief advies voor ondernemers.

Michiel Van den Keybus: Personal Financial Planning

Als accountant bent u niet alleen bevlogen in cijfers en balansen, u kent ook het fiscaal recht, de vennootschapswetgeving, het burgerlijk recht en het pensioenrecht. Bovendien kent u de financiële achtergrond van uw klanten door en door. U hebt eigenlijk alles in huis om een uitstekende vermogensadviseur te worden. Dat vertelde Michiel Van den Keybus, Business Development Manager bij Wolters Kluwer, recent op Taxville Online.

Personal Financial Planning zit in de lift. Vroeger deden enkel de grootste vermogens een beroep op vermogensadviseurs. Vandaag zien we daar toch een kentering in. Ook de gemiddelde kmo’er voelt nu de nood aan professionele begeleiding als het om zijn privékapitaal gaat. “Dat is ook logisch”, weet Van den Keybus. “We leven langer, maar de wettelijke pensioenen worden kleiner. Ondernemers zijn dan ook naarstig op zoek naar manieren om hun vermogen veilig te stellen voor hun oude dag.”

Vragen waar ze mee kampen zijn:

 • Welke mogelijkheden heb ik om mijn kapitaal verder uit te bouwen?
 • Hoe wapen ik mijn vermogen tegen onvoorziene omstandigheden?
 • Hoe zorg ik ervoor dat mijn bedrijf na mijn pensioen in goede handen blijft?

 

De accountant: een betrouwbare vermogensexpert voor ondernemers

De accountant is de aangewezen partner om op deze vragen een antwoord te geven. U kent niet alleen uw klanten (en hun familieleden) door en door, maar u beschikt ook over de juiste expertise: vennootschapsrecht, fiscaal recht, burgerlijk recht, sociaal recht, pensioenrecht, … De stap van accountant naar accountant-vermogensbeheerder is dus kleiner dan u op het eerste gezicht zou vermoeden.

De taken van een vermogensadviseur

Als Personal Financial Planner bent u het eerste aanspreekpunt voor alle vragen omtrent (privé)vermogen en kapitaal. U houdt zich grofweg met vier zaken bezig:

 1. kapitaal en inkomsten in kaart brengen
 2. langetermijndoelen stellen
 3. vermogensplan opstellen (fiscaal, juridisch en financieel)
 4. plan uitvoeren en opvolgen (contacten leggen met notaris, verzekeringsmakelaars, bankiers, …)

 

De accountant als spelverdeler

Om kwalitatief vermogensadvies te kunnen geven, hebt u drie zaken nodig:

 • de juiste mensen
 • een efficiënt proces
 • de juiste tools

Vermogensbeheer vereist een multidisciplinaire aanpak. Uw personeel moet over de juiste kennis beschikken (daarvoor worden diverse trainingen en opleidingen aangeboden), maar u moet ook connecties hebben met consultants, fiscaal experts en juristen. Als accountant bent u de spelverdeler die al die expertise in goede banen leidt.

 

Om dat te bewerkstelligen moet u met uw medewerkers een proces vastleggen waaraan iedereen zich dient te houden. Enkel zo kunt u op een efficiënte manier advies verlenen. Het spreekt voor zich dat software hierin een belangrijke taak te vervullen heeft.

Vermogensadvies in het accountantskantoor: hoe eraan beginnen?

1. Beperkt aanbod
Wil u Personal Financial Planning in uw aanbod opnemen, begin dan met een beperkt aanbod, raadt Van den Keybus aan. “Bied bijvoorbeeld een aantal basiscomponenten forfaitair aan. Maak van deze beginfase gebruik om uw expertise, workflows en tools op elkaar af te stemmen.”

2. Uitgebreid aanbod
Als dat goed loopt, breidt u stapsgewijs uw dienstverlening uit. U kunt ervoor kiezen om in deze fase over te stappen naar een abonnementsformule, maar ook een uurtarief blijft mogelijk.”

3. Family Office
U kunt nog een stap verdergaan door ook diensten aan te bieden die te maken hebben met het uitvoeren van het vermogensplan. Het gaat dan bijvoorbeeld om het afsluiten van verzekeringen, de juiste experts contacteren en dergelijke.

4. Private Accountancy
Voor de grotere vermogens kunt u overwegen om toegewijde diensten aan te bieden voor het beheer van hun vermogen.

Ontdek Phineq, de onmisbare tool voor vermogensbeheerders

Wenst u efficiënter te werken als vermogensbeheerder? Wil u voor uw klanten beschikken over het volledige financiële plaatje alvorens u advies geeft? Bekijk Phineq, onze nieuwe tool voor vermogensbeheerders.

Ronny De Goedt: Welke accountant wil u straks zijn?

Hoe relevant is een accountant nog in een sector waar doorgedreven automatisering speelt? Héél relevant, zei Ronny De Goedt, Managing Director van Wolters Kluwer Tax & Accounting België, tijdens Taxville Online. “Op voorwaarde dat de accountant de technologie omarmt én zijn businessmodel durft aanpassen aan de noden van de moderne ondernemer.”


Kijken we naar de werking van een accountantskantoor, dan kunnen we vier domeinen onderscheiden:

 1. data capturing: het verzamelen, corrigeren en valideren van gegevens.
 2. compliancy en expertise: alles wat met regelgeving te maken heeft (boekhouding, rapportering, fiscaliteit, …)
 3. human advisory: advies en coaching
 4. interactie met de kmo vanuit al die verschillende domeinen

ronny de goedt

“Data capturing zal bijna volledig geautomatiseerd zijn”

“Technologie zal ervoor zorgen dat elk van die domeinen een transformatie zal ondergaan de komende jaren”, zegt Ronny De Goedt. “De automatisering zal de grootste gevolgen hebben voor de eerste component. Wij geloven dat over maximaal vijf jaar data capturing voor 80 à 90 procent geautomatiseerd zal zijn. De menselijke inbreng is met andere woorden verwaarloosbaar. Dat zie je bijvoorbeeld nu al in Italië gebeuren waar men e-invoicing verplicht heeft gemaakt.”

 

“De eisen op het vlak van compliancy worden hoger”

Alles wat met compliancy en expertise te maken heeft, zal ook voor een groot deel geautomatiseerd worden, maar de menselijke inbreng blijft wel belangrijk. Kunstmatige intelligentie zal het werk van de accountant op dit domein veeleer ondersteunen en controleren. “En dat is nodig, want de eisen op het vlak van compliancy worden hoger, de straffen strenger”, weet De Goedt. “Daarom is er nood aan krachtige reken- en simulatietools die uw werk niet alleen vergemakkelijken, maar ook valideren. Met zelfgemaakte spreadsheets redt u het straks niet meer.”

 

“Het verschil maken met advies”

“Kantoren die data capturing en compliancy goed organiseren zullen in de toekomst sterk kunnen inzetten op advies. Precies op dat domein zullen accountants het verschil kunnen maken en hun relevantie aantonen.”

 

Tools voor een succesvolle en stapsgewijze automatisering

Basecone, CodaBox en TOCO helpen de accountant bij het verwerven en verwerken van data in overeenstemming met de wetgeving. De domeinen data capturing en compliancy dus. Ik denk bijvoorbeeld ook aan de Fiscale Balans in Adsolut. Die zorgt voor een enorme tijdswinst aan het einde van elke btw-periode of jaarafsluiting. Zo zijn er vandaag al boekhouders die de btw-kwartaalaangiftes de rustigste periode van het jaar noemen.”

“Onze Fiscale Simulaties en Phineq, situeren zich duidelijk in het domein van het advies. Net als TOCO trouwens, een tool die de interactie tussen ondernemer en accountant wil optimaliseren.”

 

Een nieuw businessmodel gebaseerd op advies


“Voor operationele taken zullen de marges de komende jaren ongetwijfeld dalen”, weet De Goedt. “Ondernemers zijn namelijk niet bereid veel geld neer te tellen voor werk dat wordt uitgevoerd door een computer. Maar zoals ik daarnet al aanhaalde, zit de relevantie van de accountant precies in het advies. En het is precies die verregaande automatisering van operationele taken die een nieuwe focus op advies mogelijk maakt. In het begeleiden en coachen van zijn klanten zal de accountant straks zijn grootste omzet realiseren, op voorwaarde dat de meeste operationele taken geautomatiseerd verlopen, én dat hij voldoende dossiers binnenhaalt.”

 

Conclusie

Het is duidelijk dat de sector voor grote veranderingen staat. De digitalisering is onomkeerbaar. De technologie is er, alleen ontbreekt de mentaliteit soms nog bij de ondernemer. “Ik ben ervan overtuigd dat net daar de uitdaging zal liggen de komende jaren. Als accountant moet u uw klanten meekrijgen in uw verhaal. Als u van advies en coaching uw corebusiness wil maken (en dat is wat uw klanten verwachten), dan moeten zij met u meegroeien.”

“Tegelijk moet u vandaag ook al nadenken over uw eigen businessplan. Hoe gaat u uw kantoor organiseren? Welke medewerkers hebt u nodig om uw doel bereiken? Op welk type klanten gaat u zich richten? En hoe denkt u die voor u te winnen?”

“Om klaar te zijn voor de toekomst, moet u binnen afzienbare tijd op al deze vragen een antwoord kunnen formuleren. Hebt u daarin begeleiding nodig? Dan is er uiteraard Wolters Kluwer om u langs de zijlijn te coachen.”

Tim Belmans: Van factuur naar boeking

Accountants moeten meer inzetten op advies. Daarover zijn de meesten het eens. Maar hoe ze die transformatie precies gaan aanpakken, daarover bestaat veel minder eensgezindheid. Daarom richtte productmanager Tim Belmans zich tijdens Taxville Online op de documentenstroom, niet toevallig een van de processen binnen het boekhoudkantoor dat erg gebaat is bij automatisering.


Meer dan 60 procent van de workflow van een modern boekhoudkantoor is vandaag transactioneel. Dat wil zeggen dat de gemiddelde accountant vandaag meer dan de helft van zijn tijd spendeert aan het overtypen en inboeken van facturen. “Als we hierin kunnen automatiseren, dan boeken we een enorme efficiëntiewinst”, stelt Belmans.

 

Geef het goede voorbeeld: omarm e-invoicing

Elektronische facturatie is wellicht de belangrijkste voorwaarde om automatisering mogelijk te maken. Vandaag zijn echter amper 5 procent van alle b2b-facturen e-invoices. Een gemiste kans, want e-facturen zijn een stuk goedkoper én ze worden in de regel veel sneller betaald. Er is dus nog werk aan de winkel.

“Ik wijs accountants hierin graag op hun verantwoordelijkheid”, zegt Belmans. “Geef het goede voorbeeld aan uw klanten en factureer zelf elektronisch. En dan bedoel ik geen factuur op pdf in een mail, maar een volwaardige elektronische factuur in xml- of ubl-formaat dat rechtstreeks ingelezen kan worden door boekhoudsoftware. De meeste erp- en boekhoudpakketten zijn hiervoor trouwens al perfect uitgerust. Ze beschikken bovendien vaak over geïntegreerde betaalmodules zodat u facturen onmiddellijk kunt betalen, zonder dat u naar een bankapplicatie moet switchen.”

 

Wat met klanten die niet elektronisch (willen) factureren?

Ondanks de technologische mogelijkheden kent e-invoicing nog heel wat tegenstand. Voor die klanten doet u een beroep op OCR-software. Daarmee haalt u de relevante gegevens uit facturen in pdf op, zodat u ze alsnog digitaal kunt inladen in uw boekhoudsoftware. Coda’s en soda’s helpen dan weer om bank- en betalingsgegevens digitaal op te volgen.

 

De gevolgen van een volledig digitale document flow

Als uw document flow volledig digitaal verloopt, wordt boekhouden een kwestie van enkele muisklikken. U beschikt dan heel het boekjaar door over actuele cijfers die de basis vormen voor uw adviserende taken. “Het is wel cruciaal dat u als accountant het contact met uw klanten niet verliest”, waarschuwt Belmans. “Integendeel, u moet méér inzetten op face-to-face interactie. Proactief advies moet de norm worden.”

 

Naar een volledige geïntegreerde workflow

Tot slot geven we nog een overzicht van een volledig digitale workflow en de daaraan gekoppelde tools (Basecone, Adsolut Boekhouding, …) en partnertools (TOCO, CodaBox, …) van Wolters Kluwer.

 

“Wolters Kluwer biedt vandaag voor elk proces binnen het boekhoudkantoor (accountancy, taxation, practice management, …) een of meerdere tools aan. Die kunnen bovendien allemaal met elkaar communiceren, over de grenzen van de individuele werkprocessen heen. Zelfs externe data, afkomstig van derden, kunnen we via webservices en API met onze software koppelen. En dat is een immens voordeel voor de accountant”, besluit Belmans.

 

Bent u klaar voor de volgende stap in de digitalisering van uw kantoor?

Bespreek uw mogelijkheden met onze experts

Taxville On Tour wordt Taxville Online

Gezien de wereldwijde verspreiding van het Corona/COVID-19 virus, volgen we bij Wolters Kluwer de ontwikkelingen op de voet en nemen we maatregelen waar nodig. Gisteren werden alle events voor de komende weken geannuleerd door de Belgische overheid. Hoewel we dit jammer vinden, geven we uiteraard navolging aan deze beslissing.

Maar niet getreurd! We zouden ook Wolters Kluwer niet zijn, als we niet voor een alternatief zouden zorgen! En daarom hebben we besloten om Taxville On Tour te transformeren naar Taxville Online. Zo kan u toch nog van thuis of van op kantoor meekijken. De gezondheid en veiligheid van onze medewerkers, klanten & partners zijn onze topprioriteit in onze reactie op deze uitbraak. Niet alleen voor jullie persoonlijk, maar ook voor jullie ondernemingen.

Praktische info

Het online evenement zal live te volgen zijn op 24 maart, tussen 15u en 17u. Het bestaande programma van Taxville On Tour wordt zoveel mogelijk behouden:

– Van document naar boeking
– Personal Financial Planning
– Toelichting Autofiscaliteit
– Interview: ‘De stem van de ondernemer’
– Business model van morgen

Noteer deze afspraak in uw agenda

Indien u nog vragen heeft of verdere toelichting wenst, kan u contact opnemen met taxville@wolterskluwer.com

Waarom u niet mag ontbreken op Taxville On Tour

Nog een maand en dan trekt Taxville eindelijk ‘On Tour’. We houden halt in Gent (17/03), Hasselt (24/03) en Antwerpen (26/03). Er valt, dat kon u al raden, vanalles te beleven én te leren. Gastheer Peter Joos vertelt u er meer over.

5 redenen waarom u niet mag ontbreken

 1. We lichten drie hot topics toe uit de nieuwe vennootschapswetgeving: autofiscaliteit, eenmanszaak of vennootschap en het financieel plan.
 2. U maakt kennis met onze nieuwste tools (Phineq, Fiscale Simulaties) en partners (TOCO).
 3. U kiest zelf welke sessies u volgt: ‘Van document naar boeking’ of ‘Personal Financial Planning’.
 4. U leert op een heldere en laagdrempelige manier met uw klanten communiceren over cijfers.
 5. U krijgt de kans om uw netwerk flink te verruimen, en dat bij een hapje en een drankje.

En bovendien ontvangt u na afloop van Taxville On Tour een attest van het ITAA voor 2,5 uur permanente vorming.

Overtuigd? 

Mis Taxville On Tour niet en schrijf u vandaag nog in.

Keuzesessie 2: ‘Personal Financial Planning’

Vermogensplanning een job voor accountants? Jazeker, als boekhouder kent u de financiële situatie van uw klanten door en door. Bovendien bent u op de hoogte van alle fiscale geplogenheden. U bent dus uitstekend geplaatst om aanbevelingen te doen. Interesse om uw business uit te breiden? U komt er alles over te weten tijdens de sessie ‘Personal Financial Planning’, gegeven door Michiel Van den Keybus (Wolters Kluwer) en Jan Van Overbeke (Target Funding Solutions).

Een kleine stap voor accountants …
Er was een tijd dat accountants zich bezighielden met de cijfers, en daarmee was de kous af. Vandaag bent u als accountant echter veel meer dan een rekenmachine; u bent een raadgever en vertrouwensman/-vrouw voor uw klanten, die vaak van generatie op generatie voor uw kantoor kiezen.

De stap naar vermogensplanning is dus niet zo groot. U bent perfect op de hoogte van de financiële toestand van uw klanten, zowel professioneel als privé. En u kent de fiscaliteit door en door. Bovendien biedt vermogensplanning een mooie opportuniteit om uw business te verruimen en u te profileren als expert ter zake.

Wat is vermogensplanning?
Vermogensplanning is een ruim begrip dat vele ladingen dekt. Hieronder enkele kerntaken die u als accountant kunt uitvoeren:

– regelingen met betrekking tot onroerend goed, in of buiten een vennootschap

– de opvolging binnen een familiebedrijf

– fiscale optimalisaties

– planning van de erfopvolging

– successieplanning

– gemodaliseerde schenkingen

– beheer van uw vermogen via maatschap of stichting

– een regeling middels huwelijkscontract

– pensioenplanning

Vermogensplanning op Taxvile On Tour
Maar hoe pakt u vermogensplanning als accountant nu precies aan? Welke tools zijn er om u te verdiepen in de materie? En hoe zet u zich als expert in vermogensplanning in de markt? Jan Vanoverbeke (Fintechbedrijf Target Funding Solutions) en Michiel Van den Keybus (Wolters Kluwer, Business Development Manager Tax & Accounting, Insurance & Banking) bespreken op Taxville On Tour de drijfveren en aanpak van accountants over de vereiste kennis, nuttige tools, kantoororganisatie, marktgrootte, business en pricing model.

Maak kennis met Phineq
Tijdens de sessie op Taxville On Tour krijgt u een demo van Phineq, een nieuwe tool van Wolters Kluwer, die u heldere inzichten verschaft in en de controle geeft over het volledige vermogen van uw klanten. Een aanrader!

Bent u op zoek naar een nieuwe businessopportuniteit voor uw kantoor? Dan mag u deze sessie niet missen. Schrijf u vandaag nog in.

Keuzesessie 1: ‘Van document naar boeking’ door Tim Belmans

Een moderne accountant krijgt documenten via allerlei kanalen en in allerlei vormen: op papier of digitaal, via e-mail in pdf-vorm, via een cloudplatform, … Het is een hele uitdaging om orde te brengen in die chaos. De sessie van productmanager Tim Belmans (Wolters Kluwer Tax & Accounting) op Taxville On Tour gaat precies daarover: hoe u uw documentenstroom effectief beheert en welke tools u daarbij kunnen helpen.

Versnippering van de documentenstroom

De aanvoer en verwerking van documenten is een eerste maar cruciale stap in het boekhoudproces. Zonder facturen, bankafschriften, kassabonnen, … géén boeking. Heel wat kantoren kampen echter met een (te) grote versnippering van de instroom. Sommige klanten laden alles op via het klantportaal van hun boekhoudpakket, maar ook de klassieke schoendoos of ringmap is nog niet uitgestorven. Een achtergebleven factuur wordt geë-maild, en nog andere documenten bereiken u via Dropbox of Google Drive.

Hoe kan het beter?

Dat er af en toe eens een communicatiestoring optreedt (facturen raken zoek of bereiken u dubbel), hoeft niet te verbazen. Bovendien kost deze werkwijze u nodeloos veel tijd. En dat terwijl efficiënte operationele processen net cruciaal zijn in een boekhoudkantoor.

In zijn sessie vertelt Tim Belmans u precies waar de pijnpunten zitten in dit proces, en hoe het beter kan. Dat doet hij aan de hand van concrete voorbeelden. Hij laat u niet alleen zien welke strategieën u daarbij kan volgen, maar ook welke tools onmisbaar zijn.

Maak kennis met TOCO

Een van die onmisbare tools is een klantportaal zoals TOCO, de nieuwste partner van Wolters Kluwer. U koppelt de tool rechtstreeks aan uw boekhoudpakket en kunt op die manier heel eenvoudig alle documenten van uw klanten digitaal binnenhalen. Voor uw klanten, ondernemers, biedt TOCO zelfs nog meer voordelen. Ze beschikken over een compleet digitaal archief, kunnen betalingen inplannen én uitvoeren op de gewenste datum, en eenvoudig met hun accountant communiceren.

Meer weten? Kom naar de sessie ‘Van document naar boeking’ van Tim Belmans en bezoek de TOCO-stand. Mis het niet en schrijf u vandaag nog in.

Ronny De Goedt: “Italië is gidsland voor e-facturatie”

Amper 5 procent van alle facturen in België wordt digitaal verstuurd, initiatieven als Digicrowd ten spijt. “De voordelen van e-invoicing zijn nochtans zonneklaar”, zegt Ronny De Goedt, Managing Director van Wolters Kluwer Tax & Accounting. Lees zijn opiniestuk hieronder en ontdek welk rol Wolters Kluwer hierin kan spelen op Taxville On Tour 2020. (meer…)