Ronny De Goedt: Welke accountant wil u straks zijn?

Hoe relevant is een accountant nog in een sector waar doorgedreven automatisering speelt? Héél relevant, zei Ronny De Goedt, Managing Director van Wolters Kluwer Tax & Accounting België, tijdens Taxville Online. “Op voorwaarde dat de accountant de technologie omarmt én zijn businessmodel durft aanpassen aan de noden van de moderne ondernemer.”


Kijken we naar de werking van een accountantskantoor, dan kunnen we vier domeinen onderscheiden:

  1. data capturing: het verzamelen, corrigeren en valideren van gegevens.
  2. compliancy en expertise: alles wat met regelgeving te maken heeft (boekhouding, rapportering, fiscaliteit, …)
  3. human advisory: advies en coaching
  4. interactie met de kmo vanuit al die verschillende domeinen

ronny de goedt

“Data capturing zal bijna volledig geautomatiseerd zijn”

“Technologie zal ervoor zorgen dat elk van die domeinen een transformatie zal ondergaan de komende jaren”, zegt Ronny De Goedt. “De automatisering zal de grootste gevolgen hebben voor de eerste component. Wij geloven dat over maximaal vijf jaar data capturing voor 80 à 90 procent geautomatiseerd zal zijn. De menselijke inbreng is met andere woorden verwaarloosbaar. Dat zie je bijvoorbeeld nu al in Italië gebeuren waar men e-invoicing verplicht heeft gemaakt.”

 

“De eisen op het vlak van compliancy worden hoger”

Alles wat met compliancy en expertise te maken heeft, zal ook voor een groot deel geautomatiseerd worden, maar de menselijke inbreng blijft wel belangrijk. Kunstmatige intelligentie zal het werk van de accountant op dit domein veeleer ondersteunen en controleren. “En dat is nodig, want de eisen op het vlak van compliancy worden hoger, de straffen strenger”, weet De Goedt. “Daarom is er nood aan krachtige reken- en simulatietools die uw werk niet alleen vergemakkelijken, maar ook valideren. Met zelfgemaakte spreadsheets redt u het straks niet meer.”

 

“Het verschil maken met advies”

“Kantoren die data capturing en compliancy goed organiseren zullen in de toekomst sterk kunnen inzetten op advies. Precies op dat domein zullen accountants het verschil kunnen maken en hun relevantie aantonen.”

 

Tools voor een succesvolle en stapsgewijze automatisering

Basecone, CodaBox en TOCO helpen de accountant bij het verwerven en verwerken van data in overeenstemming met de wetgeving. De domeinen data capturing en compliancy dus. Ik denk bijvoorbeeld ook aan de Fiscale Balans in Adsolut. Die zorgt voor een enorme tijdswinst aan het einde van elke btw-periode of jaarafsluiting. Zo zijn er vandaag al boekhouders die de btw-kwartaalaangiftes de rustigste periode van het jaar noemen.”

“Onze Fiscale Simulaties en Phineq, situeren zich duidelijk in het domein van het advies. Net als TOCO trouwens, een tool die de interactie tussen ondernemer en accountant wil optimaliseren.”

 

Een nieuw businessmodel gebaseerd op advies


“Voor operationele taken zullen de marges de komende jaren ongetwijfeld dalen”, weet De Goedt. “Ondernemers zijn namelijk niet bereid veel geld neer te tellen voor werk dat wordt uitgevoerd door een computer. Maar zoals ik daarnet al aanhaalde, zit de relevantie van de accountant precies in het advies. En het is precies die verregaande automatisering van operationele taken die een nieuwe focus op advies mogelijk maakt. In het begeleiden en coachen van zijn klanten zal de accountant straks zijn grootste omzet realiseren, op voorwaarde dat de meeste operationele taken geautomatiseerd verlopen, én dat hij voldoende dossiers binnenhaalt.”

 

Conclusie

Het is duidelijk dat de sector voor grote veranderingen staat. De digitalisering is onomkeerbaar. De technologie is er, alleen ontbreekt de mentaliteit soms nog bij de ondernemer. “Ik ben ervan overtuigd dat net daar de uitdaging zal liggen de komende jaren. Als accountant moet u uw klanten meekrijgen in uw verhaal. Als u van advies en coaching uw corebusiness wil maken (en dat is wat uw klanten verwachten), dan moeten zij met u meegroeien.”

“Tegelijk moet u vandaag ook al nadenken over uw eigen businessplan. Hoe gaat u uw kantoor organiseren? Welke medewerkers hebt u nodig om uw doel bereiken? Op welk type klanten gaat u zich richten? En hoe denkt u die voor u te winnen?”

“Om klaar te zijn voor de toekomst, moet u binnen afzienbare tijd op al deze vragen een antwoord kunnen formuleren. Hebt u daarin begeleiding nodig? Dan is er uiteraard Wolters Kluwer om u langs de zijlijn te coachen.”

Comments are closed.